SADRŽAJ OVOG WEB SAJTA NAMENJEN JE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

LIMFOMA KALKULATOR aplikacija je interaktivno sredstvo namenjeno zdravstvenim radnicima. Razvijena je kao model za predviđanje ishoda kod pacijenata sa limfomima, ne-Hočkinskim (NHL) i Hočkinovim limfomom (HL), na osnovu kliničkih karakteristika pre lečenja.

Ova aplikacija je samo smernica i ne zamenjuje stručno medicinsko mišljenje.

Ovaj sajt namenjen je za potrebe zdravstvenih radnika Republike Srbije.
Klikom na donji taster potvrdite da imate pravo pristupa sadržaju.

FAKTORI RIZIKA:

PROGNOSTIČKI REZULTAT